Bộ đui 5 túi vải

50,000

Dụng cụ làm bánh– Bộ đui 5 túi vải. Bao gồm:

  • 5 đui lẻ: chiều cao từ 3-5 cm
  • 1 túi vải