Khuôn mousse vuông 20 cm thành 8 cm

62,000

Kích thước : 20×20 cm

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam