Hộp gato tròn 30 cm

25,000

Đường kính viền ngoài: 31 cm
Đường kính trong: 26 cm
Chiều ca:o: 12,5 cm
Chất liệu : Mica cứng trong
Màu sắc : nắp trong, đáy trong