Cốc đong 100 ml

10,000

Cốc đong 100ml:

  • Độ chia nhỏ nhất 10 ml
  • Chiều cao: 13,5 cm.