Cốc đong 250 ml

15,000

Độ chia nhỏ nhất: 50 ml.

Chiều cao: 9 cm.

Đường kính cốc: 7.5 cm.