Cốc đong 250 ml

15,000

Dụng cụ làm bánh. Cốc đong 250 ml:

  • Độ chia nhỏ nhất 50 ml
  • Chiều cao: 9 cm