Giấy bạc bọc socola (100c/tập)

19,000

Gói 100 giấy bọc socola

Kích thước: 10cmx10.