Khuôn mousse tròn 20 cm thành 8 cm

42,000

Đường kính: 20 cm

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam