Hộp bánh bông lan 12 x 12

4,000

Kích thước viền ngoài : 12,3 x 12,3 cm

Kích thước bên trong : 10 x 10 cm

Chiều cao: 5,5 cm