Giấy lót cupcake mềm trắng F10.5 (tập khoảng 350c)

30,000

Số lượng giấy lót trong lốc: khoảng 350 chiếc

Chất liệu: giấy chống dính

Kích thước: đáy 5 cm x cao 2,7 cm