Chổi quét bơ xanh

19,00024,000

Kích thước tùy chọn : 3 kích cỡ

Chổi lông cỡ lớn: 24 x 7,5 cm

Chổi lông cỡ trung: 22 x 5 cm

Chổi lông cỡ nhỏ: 22 x 3 cm