Chổi silicon

15,000

 

  • Bề rộng mặt chổi: 3 cm
  • Chiều dài : 17 cm
  • Chổi có thể tách rời phần thân với phần cán