Cuộn dây thừng trang trí 15m

8,000

Chiều dài cuộn dây: 15m