Hộp gato tròn 24 cm

8,000

Đường kính viền ngoài: 24 cm
Đường kính trong: 20 cm
Chiều cao: 8,5 cm