Đui 2D

18,000

Đầu bắt bơm kem trang trí 2D, 6 cánh

Chất liệu: Inox

Kích thước: Chiều cao 42 mm, đường kính đáy 25mm, đường kính trên 10mm