Khuôn mousse vuông 22 cm thành 8 cm

64,000

Kích thước : 22×22 cm

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam