Đế bánh sinh nhật tròn (20,22,26,30 cm)

3,5005,000

Kích thước đế bánh: 20 cm , 22 cm , 26 cm, 30 cm

Chất liệu đế : Giấy cứng

Mặt phủ bóng vàng