Bộ cup thìa đong nhựa hồng

27,000

Dụng cụ làm bánh- Bộ cup đong nhựa hồng. Bao gồm

  • 5 cup đong nhựa hồng. Lượng đong: 1/8 cup, 1/4 cup, 1/3 cup, 1/2 cup, 1 cup
  • 6 thìa đong nhựa trắng. Lượng đong: 1/8 tsp, 1/4 tsp, 1/2 tsp, 1 tsp, 1/2 tbs, 1 tbs