Bộ cup thìa đong màu

27,000

Bao gồm

  • 4 cup đong nhựa Lượng đong: , 1/4 cup, 1/3 cup, 1/2 cup, 1 cup
  • 6 thìa đong nhựa . Lượng đong: 1/8 tsp, 1/4 tsp, 1/2 tsp, 1 tsp, 1/2 tbs, 1 tbs