Cốc mousse lục lăng

3,000

Khuôn làm bánh– Cốc mousse lục lăng:

  • Đường kính miệng cốc: 7 cm
  • chiều cao: 6,5 cm