Khuôn mousse tim 18 cm thành 8 cm

38,000

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam