Khuôn mousse tim 16 cm thành 8 cm

34,000

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam