Rank phơi bánh quy 3 tầng

160,000

Gồm 3 tầng. Kích thước 1 tầng rank phơi : 40 x25 cm