Khay đựng bánh trung thu trong suốt

400

Size: 6,5 ; 8cm; 8,5 cm và 9 cm

Đồ làm bánh trung thu