Giấy lót cupcake mềm trắng F6 (tập khoảng 600c)

25,000

Số lượng giấy lót trong lốc: khoảng 600 chiếc

Chất liệu: giấy chống dính

Kích thước: đáy 2,5 cm x cao 1,7 cm