Bộ thìa đong inox

33,000

Bộ dụng cụ đong inox bao gồm 4 thìa

Chất liệu: inox

Kích thước:

  • 1/4TEASPOON(1.25ML)
  • 1/2TEASPOON (2.5ML)
  • 1TABLE SPOON(5.0ML)
  • 1 TEASPOON   (15.0ML)