Chốt giữ đui

13,000

Chốt giữ đui:

  • Chiều cao: 3 cm
  • Rộng: 2 cm
  • Thích hợp với đui cỡ vừa như đui số 1,104….