Đui 22

9,000

Đui bắt kem trang trí bánh bông lan số 22

Chất liệu: inox

Kích thước:

  • Chiều cao 32mm
  • Đường kính đáy 17 mm
  • Đường kính miệng 6mm