Khuôn mousse tròn 22 cm thành 8 cm

48,000

Đường kính: 22 cm

Chiu cao: 8 cm

Cht liu: Inox

Xut x: Việt Nam