Khay đựng bánh trung thu cam

400

Size: 6,5 và 8,5 cm

Đồ làm bánh trung thu