Giấy lót cupcake mềm trắng F12 (tập khoảng 350c)

35,000

Số lượng giấy lót trong lốc: khoảng 350 chiếc

Chất liệu: giấy chống dính

Kích thước: đáy 4,5 cm x cao 3,7 cm