Dao đỡ bánh

30,000

Kích thước: 12x14x6 cm

Chất liệu: cán gỗ, lưỡi đỡ bánh inox