Bộ đui 6 nâu

70,000

Dụng cụ làm bánh– Bộ đui 6. Bao gồm:

  • 6 đui lẻ chiều cao khoảng 3,5 cm
  • 1 ống bơm