Bộ spatula chổi 3 món

29,000

Bộ sản phẩm gồm 3 món: chổi, 2 spatula

Chất liệu: Silicon