Bộ phới chổi spatula 5 món

140,000

Bộ dụng cụ 5 chiếc:

Chổi silicon: 21 cm*3 cm

Phới lồng: 25 cm

Spatula nhỏ: 20,7 cm* 4,1 cm

Spatula lớn: 27,7 cm * 5,6 cm

Xẻng lật: 29 cm* 7 cm