Hộp gato tròn trong suốt 12 inch

20,000

Kích thước :

Chiều cao : 15 cm

Chiều rộng viền ngoài đáy: 34 cm

Chiều rộng viền trong đáy: 28 cm