Hộp gato SweetLove 8 inch (kèm đế)

22,000

Kích thước: 25,5 x 25,5 x 15,7 cm

Kèm 1 đế bánh kích thước 25 x 25 cm dầy 2 mm