Đui M853

18,000

Đui bắt kem, bơm bánh quy 8 cánh.

Chất liệu: Inox

Kích thước: 

  • Chiều cao 42 mm
  • Đường kính miệng: 10 mm
  • Đường kính đáy: 25mm