Chổi quét bơ cán gỗ

29,00048,000

Chất liệu: cán gỗ.