Chổi quét bơ cán gỗ

29,00039,000

Chất liệu: cán gỗ.