Bộ rắc 8 chiếc mẫu 1

50,000

Dụng cụ làm bánhĐồ làm bánh

Bộ rắc bao gồm 8 chiếc: 2 mẫu lớn và 6 mẫu nhỏ