Cốc đong 500 ml

20,000

Độ chia nhỏ nhất: 100 ml

Chiều cao: 11 cm.

Đường kính cốc: 9 cm.