Cốc đong 500 ml

20,000

Đồ làm bánh. Cốc đong 500ml:

  • Độ chia nhỏ nhất 100 ml
  • Chiều cao: 11 cm