Hộp gato tròn 18 cm

4,000

Đường kính ngoài 18,5 cm
Đường kính trong: 15 cm
Chiều cao 9,5 cm
Chất liệu : Mica trong
Màu sắc : Nắp trong, đáy nâu