Cupcake nhôm 6cm

6,000

Khuôn làm bánh– Cupcake nhôm 6 cm:

  • Đường kính miệng cốc: 6 cm
  • Chiều cao: 4 cm