Bộ phới chổi spatula kẹp bánh 5 món

170,000

Kích thước bộ sản phẩm

Kẹp bánh : 27 cm*9cm

Phới đánh: 25,2 cm

Xẻng xúc lớn: 29 cm

Spatula nhỏ: 27,7 cm

Chổi silicon: 21 cm x 3cm