Đui bơm nhân su

18,000

Đui đầu bơm nhân su kem

Chất liệu: Inox

Kích thước: 7,7 cm