Bộ cup đong inox mầu

170,000

Chất liêu: Inox

Số lượng: bộ bao gồm 5 cốc đong