Cốc mousse vuông

3,000

Khuôn làm bánh– Cốc mousse vuông:

  • Kích thước miệng cốc: 5,5 cm  x 5,5 cm
  • Chiều cao cốc: 7,5 cm