Đế bánh sinh nhật vuông (20, 22, 26, 30 cm)

3,5005,000

Kích thước: 20 cm, 22 cm , 26 cm, 30 cm

Chất liệu: Giấy cứng

Mặt phủ giấy bạc vàng