Bộ thìa đong nhựa mầu

14,000

Chất liệu: nhựa

Bao gồm: 5 thìa

  • 1 thìa 15 ml
  • 1 thìa 7,5 ml
  • 1 thìa 5 ml
  • 1 thìa 2,5 ml
  • 1 thìa 1 ml