Spatula hoạt hình

73,000

Kích thước spatula cú : 29 * 6.5 cm

Kích thước spatula cake : 32 * 5 cm

Hết hàng