Muôi múc kem

45,000

Kích thước: 4 cm, 5 cm , 6 cm

Chất liệu: thép