Dao cắt pizza

27,000

Đường kính lưỡi inox: 9,5 cm

Chiều dài dao cắt bánh: 18,5 cm